img

Składanie wniosków do agencji tłumaczeniowych

Kiedy składasz wniosek do biura tłumaczeń, aby zaoferować swoje usługi w różnych kombinacjach językowych, musisz mieć pewność, że Twoja aplikacja nie trafi do folderu wiadomości śmieciowych biura.

Oto nasze sugestie, jak zwiększyć swoje szanse na sukces przy składaniu aplikacji do biura tłumaczeń -

Do kogo piszesz?

Musisz wiedzieć, do kogo kierujesz swoją wiadomość. Jest bardzo prawdopodobne, że Twoja wiadomość zostanie potraktowana jako spam, jeśli wyślesz swoją wiadomość bez określenia do kogo jest adresowana. Jeśli większość twoich perspektyw zawodowych stanowią biura tłumaczeń, to twoim obowiązkiem jest dowiedzieć się, czy te biura chętnie kontaktują się z nowymi tłumaczami za pośrednictwem poczty elektronicznej, ponieważ wiele agencji woli, aby kandydaci wypełniali formularz na swojej stronie internetowej. A jeśli właśnie w ten sposób agencje wolą zbierać informacje od niezależnych tłumaczy, skontaktowanie się z nimi drogą mailową będzie najprawdopodobniej stratą czasu.

Jakiego rodzaju tłumaczenia wykonują?

Robią twoje badania! Dowiedz się, jakich specjalizacji agencja wymaga od swoich tłumaczy. Dzięki tym informacjom będziesz w stanie stworzyć bardziej ukierunkowaną, a tym samym bardziej udaną wiadomość. Biuro tłumaczeń chciałoby raczej otrzymać wiadomość: "Jestem tłumaczem z języka angielskiego na francuski z tytułem inżyniera geodezji i ponad 12-letnim doświadczeniem w tłumaczeniu podręczników ankiet dla branży ankietowej, niż ogólną informację: "Tłumaczę z niemieckiego, angielskiego i portugalskiego na francuski".

Skrócony opis przedmiotu i do rzeczy.

Odpowiednim tematem może być "tłumacz z angielskiego na francuski z 12-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w badaniach inżynieryjnych". Z pewnością znacznie lepszy niż "Francuski tłumacz freelancer/czytelnik" i znacznie lepszy niż "Poszukiwanie lepszych możliwości pracy w swojej firmie", co niestety było właściwym tematem dla początkującego tłumacza.

Sprawdź, a następnie ponownie sprawdź swoją wiadomość bardzo uważnie.

Jeśli język, w którym piszesz, nie jest twoim ojczystym językiem, zdecydowanie sugerujemy, abyś go edytował przez native speakera. Musisz pamiętać, dlaczego piszesz tę wiadomość w pierwszej kolejności, a to ma zachęcić czytelnika do otwarcia swojego życiorysu.

Jesteś Prawdziwym Dwujęzycznikiem?

Jeśli napiszesz, że tłumaczyłeś z języka ojczystego na język obcy, będziesz traktowany jako amator, a jeśli jesteś prawdziwie dwujęzyczny, czyli rodowity użytkownik więcej niż jednego języka, to powinieneś to powiedzieć, ale wspomnieć o tym, jak stałeś się prawdziwie dwujęzyczny. Nie wystarczy powiedzieć, że podróżowałeś i studiowałeś w takim czy innym kraju; jednak imponujące byłoby, gdybyś powiedział: "Moja mama jest Francuzką, mój ojciec Anglikiem, a każdy z nich mówi do mnie tylko w swoim ojczystym języku. Mieszkając we Francji, uczyłem się w międzynarodowej szkole, w której większość klas jest nauczana po angielsku".

Klaudia Zielińska

Redakcja vincecarter.pl

Zobacz również