img

Jak działają biura tłumaczeń?

Zamawianie tekstu od tłumacza zwykle nie jest przesadnie skomplikowane. Nie może być jednak inaczej, skoro ta sama osoba odpowiada zarówno za marketing i obsługę klienta, jak i za wycenę tłumaczenia oraz sam przekład. Niestety, takie podejście sprawdza się tylko w tym przypadku, w którym mamy do czynienia z niewieloma zleceniami.

Nic zatem dziwnego, że struktura biur tłumaczeń jest zwykle o wiele bardziej rozbudowana. Osoba, u której zamawiamy tłumaczenie, zwykle nie odpowiada za przekład. Bywa, że nie zna nawet języka, którego będzie on dotyczył. Gdybyśmy mieli wskazać tego pracownika biura tłumaczeń, którego działania wydają się mieć szczególnie duże znaczenie, z pewnością na miano to zasługiwałby w pierwszej kolejności specjalista od sprzedaży. To właśnie jego działanie sprawia, że łatwo można nawiązać kontakt z samym biurem, a na wycenę nie trzeba długo czekać. Samo tłumaczenie jest przy tym niejednokrotnie opracowywane nie przez jedną osobę, ale przez cały sztab ludzi.

Manager projektu

Jedną z najważniejszych osób jest przy tym manager projektu. Jego rola jest tym większa, im bardziej skomplikowany jest zlecony przez nas projekt, w pewnym momencie bowiem prawidłowa organizacja pracy staje się już koniecznością. Manager projektu rozdziela zadania pomiędzy kolejnych tłumaczy, proces przekładu zyskuje więc na tempie, w jakim jest wykonywany. Jest to także osoba odpowiedzialna za to, aby projekt został wykonany w terminie. Czasem jego działania nie ograniczają się przy tym jedynie do zarządzania pracą innych. Bywa i tak, że manager projektu również siada za komputerem i wykonuje przekład.

Zarządzanie projektem

Tłumacze

Oczywiście, z naszego punktu widzenia najważniejsi są tłumacze. Co ciekawe, może ich wcale nie być w biurze, które odwiedzamy, autorzy przekładów w większości przypadków pracują bowiem w domu, co przyczynia się do skrócenia czasu niezbędnego do wykonania czynności, które nie są bezpośrednio związane z przekładem. Praca w domu pozwala na pracowanie nad projektem natychmiast po otrzymaniu zlecenia, tłumacz zaś w każdej chwili ma pod ręką nie tylko gotowy do pracy komputer, ale i odpowiednie oprogramowanie. Zwykle może też korzystać z wcześniej wykonywanych przekładów, co jest kolejnym sposobem na ułatwienie tłumaczenia.

Edytor

Już po przetłumaczeniu tekstu sprawdzana jest jego poprawność, twórca przekładu nie jest jednak wcale jedyną odpowiedzialną za to osobą, tekst trafia bowiem także do edytora. To właśnie on upewnia się, że użyte w tekście terminy są właściwe, a sam tekst nie zawiera błędów merytorycznych. Najczęściej edytorami są inni tłumacze.

Marcin Jaworski

Redakcja vincecarter.pl

Zobacz również