img

Tłumaczenia przysięgłe i ich specyfika

Tłumaczenia przysięgłe zawsze cieszyły się sporym zainteresowaniem, obecnie możemy jednak mówić o szczególnie dużym zapotrzebowaniu na tego rodzaju usługi. Nie powinno to zresztą nikogo dziwić, skoro coraz częściej przemieszczamy się z jednego kraju do drugiego, załatwiamy tam sprawy zawodowe, a nawet prowadzimy życie osobiste.

Niezależnie od tego, jaka jest ranga dokumentów, które powinniśmy przetłumaczyć, musimy wykonać to korzystając z usług tłumacza przysięgłego, w innym wypadku bowiem nie będą miały one znaczenia urzędowego i w niczym nam nie pomogą.

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe różnią się od zwykłych tylko jednym, pozornie niewielkim detalem. Tłumacz, który zdecydował się na dokonanie przekładu wykorzystuje swoją pieczęć do jego poświadczenia. Jest to czytelny sygnał dla urzędu potwierdzający, że tłumaczenie w pełni oddaje to, co zostało zawarte w dokumencie źródłowym. Tylko takie dokumenty mogą być wykorzystywane zarówno w urzędzie, jak iw sądzie. Wielu klientów może być zaskoczonych tym, że różnica jest tak niewielka, dość powszechne jest bowiem przeświadczenie, że tłumaczenie przysięgłe ma wyższą jakość od tego, które wykonuje tłumacz pozbawiony takich uprawnień.

Tłumacz przysięgły

Nie ma to jednak nic wspólnego ze stanem faktycznym zwłaszcza, że oba rodzaje tłumaczeń są zwykle wykonywane w ten sam sposób. Co ciekawe, zagadnienia związane z tłumaczeniami przysięgłymi mogą wydawać się skomplikowane nie tylko dla samych klientów. Często nawet osoby przystępujące do studiów filologicznych nie ukrywają zdziwienia, gdy dowiadują się, że bycie tłumaczem nie wymaga zdania egzaminu, a ten pozwala jedynie na świadczenie usług w charakterze tłumacza przysięgłego.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Oczywiście, nie każdy ma szansę na uwierzytelnienie tłumaczenia własną pieczęcią. Od tłumacza przysięgłego wymaga się przede wszystkim obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa jednego z krajów członkowskich UE. Musi być to też osoba znająca język polski, tłumacz musi mieć też pełną zdolność do czynności prawnych. Jednocześnie obowiązuje go wymóg niekaralności, co dotyczy także przestępstw o charakterze gospodarczym. Tłumacz przysięgły powinien też legitymować się przynajmniej tytułem magistra, choć w tym miejscu konieczne jest poczynienie pewnego wykluczenia. O ile sam tytuł magistra jest wymogiem, który należy spełnić, o tyle wcale nie musi być to osoba, która ukończyła studia filologiczne. O kompetencjach tłumacza przysięgłego przesądza jednak przede wszystkim zdany egzamin państwowy odbywający się przed PKE. Egzamin jest płatny i można podchodzić do niego tylko raz na rok.

Klaudia Zielińska

Redakcja vincecarter.pl

Zobacz również