img

5 sposobów na zmierzenie ROI z eLearningu

Dowiedz się, jak zidentyfikować luki i potrzeby swojego programu eLearningowego.

 

W 2020 roku zapotrzebowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wzrosło, ponieważ pracodawcy z całego świata znaleźli potrzebę przejścia z biur stacjonarnych na całkowicie wirtualne lub hybrydowe. Pracodawcy i pracownicy byli zmuszeni szybko się dostosować lub zginąć (lub przynajmniej przekształcić się).

Wiele firm uznało, że aby dotrzymać kroku ewoluującemu światu, muszą wdrożyć strategie uczenia się, które są proste, wymagają mniejszych zasobów i mogą być bardzo szybko wdrożone globalnie.

Badanie przeprowadzone przez Forbes Magazine wspomina, że wartość światowego rynku eLearningu w 2025 roku ma wynieść 325 miliardów dolarów. W tym artykule omówimy korzyści płynące z eLearningu oraz sposoby mierzenia jego wpływu.

Korzyści płynące z eLearningu są bardzo wyraźne:

  • Kiedykolwiek, gdziekolwiek
  • Interaktywny
  • Samodzielne
  • Efektywny kosztowo
  • Spójność pomiędzy kursami
  • Łatwość aktualizacji
  • Łatwe do śledzenia postępów uczniów

e-learning

W zeszłym roku zgłosiło się do nas wielu klientów, którzy szukali alternatywy dla szkoleń prowadzonych przez instruktorów lub osobiście. Większość z nich wykazywała obawy lub miała wrażenie, że aby przejść na eLearning będą potrzebowali dużych zasobów, nie tylko finansowych, ale również technologicznych, a ich pracownicy będą mieli trudności z przestawieniem się. Jednak po dokonaniu właściwej oceny zwrotu z inwestycji w konwersję ich kursów z prowadzonych przez instruktorów na e-learning, wybór staje się oczywisty.

Badania przeprowadzone przez ATD (Stowarzyszenie Rozwoju Talentów) wykazały, że 84% organizacji stwierdziło, że eLearning ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia ich celów związanych ze wzrostem i rozwojem firmy. Ale jak można zmierzyć ROI?

Oto 5 kluczowych wskaźników efektywności, które pomogą Ci określić, czy dokonasz trafnej inwestycji.

1. Porównaj metryki

Przed rozpoczęciem kursu zbierz pewne dane, takie jak wyniki zespołu, wyniki indywidualne, zachowanie lub uprzedzenia pracowników w stosunku do kursów e-learningowych w porównaniu ze szkoleniami prowadzonymi przez instruktora. Pomoże Ci to określić obszary wymagające poprawy na poziomie działu lub zespołu, jak również na poziomie indywidualnym, a także ogólne zachowanie wobec korzystania z eLearningu.

2. Co rozumiesz pod pojęciem sukcesu?

Zdefiniuj rezultaty, które chcesz uzyskać; jakie cele stawiasz przed tym konkretnym szkoleniem?

3. ROE (Return-on-expectation).

Return-on-expectation to proces, w którym trenerzy lub eksperci ds. uczenia się proszą o informację zwrotną od kluczowych interesariuszy biznesowych, w celu stworzenia mierzalnych rezultatów oczekiwanych od szkolenia lub eLearningu. Innymi słowy, jakie są wymierne rezultaty oczekiwane po ukończeniu kursu przez uczestnika. ROE pomaga specjalistom ds. uczenia się przekształcić ogólne oczekiwania w dane, które mogą być wykorzystane do pomiaru sukcesu inicjatyw szkoleniowych.

4. Poznaj wartość zastosowania nowych umiejętności.

Czy Twoi pracownicy rzeczywiście robią to, czego nauczyli się na kursie, włączając w to wszelkie najlepsze praktyki? Innymi słowy, czy wykorzystują zdobyte umiejętności w praktyce? Czy muszą okresowo ponownie uczestniczyć w kursie, aby wzmocnić koncepcje, jeśli treść jest bardziej ogólna niż specyficzna dla danego zadania?

Jak dużo uczy się Twój zespół? Wiedza bez zastosowania nie ma żadnej wartości w pracy, jak więc wykorzystują ją w rzeczywistym środowisku? Czy tworzysz metryki, aby skupić się na takich rzeczach jak utrzymanie i przyswajanie wiedzy?

5. Zwracaj uwagę na dane.

Systemy zarządzania nauczaniem (LMS) mogą być wielkim sprzymierzeńcem w dobie danych. Mogą one pokazać Ci, jak jeden uczący się dotarł z jednego miejsca do drugiego i czy osiągnął cele kursu. Raporty i analizy dają Ci kompleksowy przegląd Twojego programu online, pokazują, które elementy są warte poniesionych kosztów, a które należy zaktualizować lub usunąć. Jest to doskonały sposób na udoskonalenie strategii szkoleń online.

Justyna Kalinowska

Redakcja vincecarter.pl

Zobacz również