img

Wiedza klienta o tłumaczeniach

Klient w przypadku tłumaczenia jest zwykle zagubiony. Trzeba mu zawsze przedstawić podstawowe informacje odnośnie tego procesu, ale nie powinno się też straszyć go złożonością danego przedsięwzięcia jakim jest specjalistyczne tłumaczenie. Ważne jest, by tłumacz był komunikatywny i umiał przekazać klientowi podstawowe treści bez obciążania go rzeczami zbędnymi.

Umiejętności tłumacza nabywa się przez lata, a klient podchodzi do tego z doskoku. Odpowiednie przedstawienie swojej pracy ułatwia kontakt z klientem i może nawet przekładać się na poprawę swoich zarobków, albowiem klient zadowolony na pewno wróci ponownie.

Stworzenie planu działania

Tłumaczenie zawsze musi być procesem planowym i powinno być zamknięte w ramach czasowych, które zostaną przedstawione klientowi. Klient powinien rozumieć, co i kiedy będzie robione, a musi to być odpowiedzią na jego potrzeby. Należy je rozpoznać, ale w sposób naturalny, by nie powstała nudna ankieta dla klienta. W praktyce powinny się pojawić trzy terminy: przedstawienia tekstu, edycji i korekty. Typowy tłumacz tłumaczy około 2500 słów, a edytor poprawia 5000. Proof-readerzy dochodzą do 10 000 słów. Działanie samodzielne musi doliczać do tego dodatkowy stres.

Rzetelnie przetłumaczony tekst

Wycena

Klient musi wiedzieć, za co płaci i jak może na tym oszczędzić. Można z klientem się umówić, że nie zapłaci za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia, ale na przykład od każdej połowy strony. Można też poprosić klienta o to, by przekazał dotychczas przetłumaczone teksty o podobnej formie lub glosariusze, jeśli takie powstały, co skróci czas tłumaczenia i może nawet wiązać się z rabatem. Dodatkową usługą dla klienta może być stworzenie glosariuszy, co przyspiesza tłumaczenie w przyszłości.

Klienta trzeba poinformować także o takich kwestiach, jak na przykład format udostępnianych do tłumaczenia plików. Pliki, których nie można edytować lub w skomplikowanych formatach utrudnią tłumaczenie.

Działanie projektowe

Każde tłumaczenie jest projektem i trzeba je odpowiednio traktować. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów i opóźnień klient musi być o tym poinformowany. Co więcej, tłumaczenie musi zawsze spełniać oczekiwania klienta, przez co konieczne może być wprowadzanie zmian, które ten cel będą realizować.

Marcin Jaworski

Redakcja vincecarter.pl

Zobacz również